Kontakt os

bk@fagsted7.dk

Tlf. 4017 1382

Vi støtter meget gerne

Vi har også været med til

Ingeniørfirmaet BYGNINGS-KVALITET udfører især byggerådgivning i forbindelse med husbygning og anlægsarbejder.

Vi er meget engageret i det lokale arbejde, idet vi opfatter det som vores vigtigste opgave, at bistå alle, men især vores nære omgivelser og helt almindelige mennesker, så de, uden forudgående specialviden, kan gennemføre deres projekt – og se tilbage på processen med glæde og stolthed.

Ingen opgaver er for små, og vi vil altid gerne se på netop dine forhold og afklare, hvad vi kan gøre for dig, uden at taxameteret kører. Samtidig er vores timeløn og tidsforbrug altid afpasset efter forholdene og ikke efter “normalen for området”. Om ønsket arbejder vi gerne til en fast forudaftalt pris.

Vores hjemmeside er som vores firma – uden vira og skjulte dagsordener. Vi spiller altid med åbne kort og vil ikke ændre på kendsgerningerne, hvorfor vi bl.a. ikke bliver brugt, og ej heller ønsker at blive brugt, af Ejendomsmæglerne til at udarbejde tilstandsrapporter. Til gengæld vil vi gerne deltage i en gennemgang af din ejendom og give vores mening til kende.

Vi udfører ikke arkitektarbejde, hvorfor vi henviser til vores arkitektsamarbejdsfirmaer for design og indretning.

Ingen opgaver er for store eller vanskelige, idet vi har et aktivt samarbejde med eksterne konsulenter og firmaer, der sætter os i stand til at løse alle opgaver.

Vi udfører en lang række opgaver for det lokale foreningsliv til priser, som alle kan betale, eller måske rettere, ikke behøver at betale.

Vi har især en aktiv hånd med i Korinth Gruppen og Korinth Kulturhus, og det kan varmt anbefales at slå et slag ind forbi disse to hjemmesider.

Hvis du mener, at vi kan gøre noget for dig, så henvend dig trygt til os, men ønsker du ikke en retfærdig og samvittighedsfuld behandling, så find en anden.

Kontakt os

bk@fagsted7.dk Tlf. 4017 1382

Vi støtter meget gerne

Vi har også været med til

Fagsted 7, Korinth 5600 Faaborg Tlf: 40171382