Kontakt os

bk@fagsted7.dk

Tlf. 4017 1382

Vi støtter meget gerne

Vi har også været med til

Om os..

Kontakt: bk@fagsted7.dk

Firmaprofil

Ingeniørfirmaet Bygnings-kvalitet er et privatejet rådgivende ingeniørfirma, grundlagt i 1990 af Civilingeniør Kurt Christensen.

Firmaets målsætning er at gavne – især lokalsamfundet, men også de øvrige områder med sin viden og erfaring, og samtidig bevare sin størrelse med 3-5 medarbejdere og kvalitative formåen.

Firmaets arbejdsområder omfatter planlægning og projektledelse, projektering, byggeledelse og tilsyn indenfor bygge- og anlægssektoren. Herunder anlægsarbejder, bærende konstruktioner, VVS- og EL-installationer, kloakering, renovering og vedligehold, byfornyelse, energiplanlægning, miljøforhold og kvalitetssikring.

Ud over en righoldig erfaring fra egne arbejder, har firmaets ledende medarbejdere en fortid i store og mellemstore rådgivende ingeniørfirmaer som M. Folmer Andersen A/S, Axel Nielsen A/S og Con-Group A/S.

I videst mulig omfang benytter firmaet sig af EDB-baserede og digitale hjælpemidler til tegnings-, layouts-, dokumentations- og tekstbehandlingsopgaver.

Kapacitet og ledelse

Organisatorisk og ledelsesmæssigt er firmaet inddelt med følgende organisationsplan for de ledende medarbejdere:

Firmaejer:
Civilingeniør Kurt Christensen Firmaleder fra 1990

Projektledelse – internt og externt – samt byggeledelse:
Civilingeniør Kurt Christensen anciennitet fra 1981

Anlægsarbejder og bærende konstruktioner:
Civilingeniør Kurt Christensen anciennitet fra 1981

Tekniske installationer VVS og Ventilation:
Ingeniør Henrik Virklund anciennitet fra 1959

Tekniske installationer El:
Extern konsulent ved Cowi.

Administration og regnskab:
Ida Lindhardt Christensen anciennitet fra 1988

Tegning og reproduktion:
Teknisk Designer Thomas L Christensen anciennitet fra 2008

Til almindelig detailprojektering anvendes yderligere 2-3 medarbejdere i form af ingeniører eller tekniske assistenter, ansat eller på konsulentbasis, alt efter opgavernes karakter og omfang.

Ved specielle forhold og særligt kompetence- eller ressourcekrævende opgaver har firmaet en konsulentaftale med Søren Jensen A/S i Aarhus samt et tæt samarbejde med specialfirmaer som Teknologisk Institut, Geotek Odense A/S m.v.

Kontakt os

bk@fagsted7.dk Tlf. 4017 1382

Vi støtter meget gerne

Vi har også været med til

Fagsted 7, Korinth 5600 Faaborg Tlf: 40171382